Renovering af by- og landejendomme, fredede bygninger samt bevaringsværdige ejendomme.

Bindingsværk gavl udført af Ærø Møbler

Denne bindingsværk gavl er udført på Ærø Møblers snedkerværksted, og derefter anbragt på rette plads med kran.


Ærø Møbler er din samarbejdspartner når det gælder renovering af ejendomme, hvad enten der er tale om byejendomme eller landejendomme. Vi foretager naturligvis også renovering af bevaringsværdige og fredede bygninger.

Renovering af fredede bygninger

Ærø Møbler har stor ekspertise og erfaring i renovering og vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige ejendomme, som især findes i Ærøskøbings bykerne. Alt arbejde på fredede bygninger der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det kan fx være udskiftning af døre eller vinduer, pudsning af en facade, omlægning af tag eller skillevægsændringer.

Ærø Møbler hjælper dig gennem hele processen, og vi kan være behjælpelige med at søge Slots- og Kulturstyrelsen om den nødvendige byggetilladelse. Det omfatter bl.a. en nøje beskrivelse af hvilke arbejder eller ændringer der ønskes gennemført, tegninger og fotos af eksisterende forhold, tegninger af fremtidige forhold, detailtegninger og arbejdsbeskrivelser. Vær opmærksom på, at der hos Slots- og Kulturstyrelsen er en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder.

Når den endelige tilladelse foreligger kan renoveringen gå i gang, og når vi afleverer det færdige projekt, kan du glæde dig over en renovering der er udført i fuld overensstemmelse med de gældende retningslinjer, og samtidig er udført i en meget høj, håndværksmæssig kvalitet.

Renovering af by- og landejendomme, nye vinduer og efterisolering

Ærø Møbler udfører alle former for renovering af den eksisterende bygningsmasse, i by og på land. Det kan fx være udnyttelse af en tagetage, hvis familien får brug for mere plads. Det kan være nye lofter, nyt køkken, nye rumadskillelser, flytning af vægge, nye døre og vinduer.

I samarbejde med vores vinduesleverandør – Idealcombi – leverer vi alle former for vinduer, facadedøre, terassedøre og skydedøre. Vi er også behjælpelige med vinduer med 3-lags energiglas, vinduer med lydisolerende glas eller med solafskærmende glas.

Ærø Møbler foretager også efterisolering af bygninger og isolering af vægge og lofter. Ved isoleringsarbejder foretager vi altid en rentabilitetsberegning inden vi går i gang, så du har sikkerhed for, at investeringen er rentabel.

Skal du have renoveret din ejendom?
Kontakt os uforpligtende på Tlf. 62 52 10 99